Leeftijdsmelding

TOTO Bonusvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor promoties van TOTO. Laatste update 29 november 2021.

Home Bonusvoorwaarden TOTO Bonusvoorwaarden

Sport Bonusvoorwaarden TOTO

Actievoorwaarden voor TOTO actie: Registreer bij TOTO, speel en krijg 100% Gratis Weddenschap tot €50


1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door TOTO Online bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: TOTO Online bv), georganiseerde “Registreer bij TOTO, speel en krijg 100% Gratis Weddenschap tot € 50 (hierna: de Actie).

2. De Actie loopt van 1 april tot en met 30 april 2022 tot 23.59 uur (hierna: de Actieperiode).

3. Elke Deelnemer die in de Actieperiode registreert, een eerste voorspelling doet van min. €5 bij TOTO Sport tegen minimale quotering van 1.50 krijgt een Gratis Weddenschap t.w.v. de inleg van deze transactie (max. € 50). Ingezette Gratis Weddenschappen van andere acties tellen niet mee. Deze actie is dus alleen voor nieuw geregistreerde spelers.

4. De Gratis Weddenschap staat zodra de uitslag van de wedstrijd bevestigd is in jouw account en is een week geldig vanaf uitgifte. Om de Gratis Weddenschap in te zetten, dient de speler deze actief te activeren in zijn spelformulier.

5. De waarde van jouw Gratis Weddenschap wordt bepaald op basis van de eerste weddenschap die volledig afgerond is.

6. Voor deelname moet men 24 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.

7. Als de kwalificerende weddenschap wordt uitbetaald via cashout, dan wordt er geen Gratis Weddenschap vrijgespeeld (of een Gratis Weddenschap met een lagere waarde).

8. De winst van de weddenschap is na aftrek van de waarde van de Gratis Weddenschap voor de deelnemer. (Als je een Gratis Weddenschap van € 5 wint en je plaatst deze tegen een quotering van 10, dan is je mogelijke winbedrag € 45 (inleg*quotering- GW waarde). De Gratis Weddenschap kan niet gecombineerd worden met of ingezet worden bij een andere actie. De Gratis Weddenschap wordt niet teruggegeven bij annulering of andere redenen waarbij geen wedstrijdresultaat tot stand is gekomen van één of meerdere wedstrijden in de voorspelling. (Bij een gecombineerde weddenschap wordt de quotering op 1 gezet ten aanzien van de wedstrijd(en) waarvoor geen wedstrijdresultaat tot stand is gekomen. In het geval er geen wedstrijdresultaat tot stand komt bij de wedstrijd van een single weddenschap, of voor alle wedstrijden uit een gecombineerde weddenschap, wordt de quotering van de wedstrijd(en) op 1 gesteld.)

9. Indien de Deelnemer de Gratis Weddenschap niet wilt spelen, dan kan ervoor worden gekozen om deze niet te activeren.Na een week vervalt de Gratis Weddenschap dan automatisch en is deze niet meer zichtbaar in het spelformulier.

10. De Actie geldt alleen bij het spelen van TOTO Sport via www.toto.nl, via de mobiele site en/of via de TOTO-app. Deze Actie geldt niet voor TOTO-13, TOTO Winkel en TOTO Systeem.

11. Voor deze Actie geldt dat er per account of deelnemer recht is op maximaal één keer de Gratis Weddenschap. Dit betekent eveneens dat er één keer een Gratis Weddenschap zal worden uitgekeerd per IP-adres, computer, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN (bank- en girorekeningnummer). Ook indien uit andere gegevens of omstandigheden blijkt dat de deelnemer meer dan één keer een Gratis Weddenschap op basis van deze actie probeert te ontvangen zal er geen Gratis Weddenschap meer uitgekeerd worden en eventueel teveel verkregen Gratis Weddenschappen kunnen worden teruggenomen. Prijzen, gewonnen op basis van onterecht verkregen Gratis Weddenschappen worden in mindering gebracht op het saldo en kunnen worden teruggevorderd.

12. De Gratis Weddenschap kan niet worden overgemaakt naar het IBAN of worden ingewisseld voor contanten en/of andere prijzen.

13. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 24 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en ontvangen geen Gratis Weddenschap.

14. Medewerkers van Nederlandse Loterij en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

15. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt TOTO Online bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

16. TOTO Online bv is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.

17. TOTO Online bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TOTO Online bv.

19. De actievoorwaarden zijn op te vragen bij klantenservice via [email protected] of telefonisch via 070-550 08 52 (gebruikelijke belkosten).

20. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Lotto bv, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, via e-mail: [email protected] of telefonisch: 070550 08 52 (gebruikelijke belkosten).

Casino Bonusvoorwaarden TOTO

Actievoorwaarden voor TOTO actie: Registreer bij TOTO, stort minimaal €20 in het TOTO Casino en ontvang 250 Gratis Spins voor de slotmachine “Smoking Hot Fruits”


1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door TOTO Online bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: TOTO Online bv), georganiseerde “Registreer bij TOTO, stort minimaal €20 in het TOTO Casino en ontvang 250 Gratis Spins voor de slotmachine “Smoking Hot Fruits”” (hierna: de Actie), ter promotie van TOTO.

2. De Actie loopt van 1 april 2022 tot en met 30 april 2022 (hierna: de Actieperiode)

3. Elke Deelnemer die in de Actieperiode registreert en minimaal € 20 stort bij TOTO Casino krijgt 100 Gratis Spins voor de slotmachine “Smoking Hot Fruits” voor TOTO Casino. Deelnemer moet met één transactie de € 20 bereiken. Cumulatie op basis van meerdere transacties vindt niet plaats voor deze Actie

4. Een Deelnemer kan slechts éénmaal de 250 Gratis Spins ontvangen.

5. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie moeten Deelnemers registreren bij TOTO.

6. De Gratis Spins hebben een waarde van €0,20 per stuk en zijn 7 dagen geldig.

7. De Gratis Spins zijn uiterlijk de volgende werkdag na het storten van de €20 in het TOTO Casino terug te vinden bij de slotmachine “Smoking Hot Fruits”.

8. Mocht Deelnemer niet akkoord zijn voor de voorwaarden van de Actie of wenst geen gebruik te maken van de Gratis Spins, dan is het mogelijk om de Gratis Spins te weigeren bij de slotmachine “Smoking Hot Fruits”.

9. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 24 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.

10. Op verzoek van TOTO Online dient een winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij TOTO Online voor het innen van de prijs.

11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

12. De prijs kan niet ingewisseld worden tegen een andere prijs en/of tegen contacten.

13. Voor deelname moet men 24 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.

14. Spelers die, op het moment van het starten van de Actie, zichzelf hebben uitgesloten van TOTO, hun limieten voor de gehele Actieperiode hebben bereikt en/of een recente interventie hebben ontvangen betreffende hun speelgedrag, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

15. Medewerkers van Nederlandse Loterij en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt TOTO Online zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

17. TOTO Online is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.

18. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

19. TOTO Online bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TOTO Online.

21. De actievoorwaarden zijn op te vragen bij klantenservice via [email protected] of telefonisch via 070-550 08 52 (gebruikelijke belkosten).

22. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij TOTO Online, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, via e-mail: [email protected] of telefonisch: 070-550 08 52 (gebruikelijke belkosten). 23. Deze Actie wordt georganiseerd overeenkomstig de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Er staat de komende tijd veel te gebeuren op het gebied van online kansspelen. Wij houden u op de hoogte. 814 mensen gingen u voor!