Leeftijdsmelding

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op kansspelverslaving, illegaliteit en criminaliteit in de gokindustrie. Ze maken zich sterk voor een veilige omgeving en een betrouwbaar aanbod van kansspelen.

Home Kansspelautoriteit

Het hoofddoel is consumenten te beschermen tegen een gokverslaving. De Ksa is nog niet zo heel lang actief, namelijk pas vanaf 1 april 2012. Hiervoor hield het ‘college van toezicht op kansspelen’ een oogje in het zeil. Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid), is nu toerekenbaar voor het Nederlandse kansspelbeleid.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet zich sinds 1 april 2012 in voor een veilige speelomgeving en een eerlijk aanbod van kansspelen in Nederland. Hun hoofddoelen zijn onder andere:

 • Spelers beschermen
 • Gokverslaving voorkomen
 • Illegaliteit en criminaliteit bestrijden
Taken Kansspelautoriteit
Taken Kansspelautoriteit (Bron: Kansspelautoriteit.nl)

Wat kan de Kansspelautoriteit voor je betekenen?

De Kansspelautoriteit heeft een aantal belangrijke functies. In eerste instantie houden zij zich bezig met verslavingspreventiebeleid. Minderjarigen (onder de 18 jaar) mogen niet legaal gokken in Nederland. De kansspelaanbieders moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een gokverslaving voorkomen wordt. Bij risicovol gokgedrag moet de aanbieder ingrijpen en ze hulp aanbieden en / of doorverwijzen naar onafhankelijke hulpinstanties. Verder houdt de Ksa toezicht op de eerlijkheid van het spelaanbod en voeren ze strijd tegen criminaliteit. Door de wet Kansspelen op Afstand na te leven, krijgen illegale kansspelaanbieders geen kans in de Nederlandse gokindustrie. Dit zorgt voor een veilige speelomgeving voor de Nederlandse consumenten.

Is het toegestaan om zelf een kansspel te organiseren?

In Nederland is bepaald dat het niet voor iedereen is toegestaan om een kansspel te organiseren. In Nederland moet men zich aan de wet Kansspelen op Afstand houden en in de meeste situaties is een kansspelvergunning nodig. Een voorwaarde ervan is ook dat je minimaal 50% afdraagt aan goede doelen. In de meeste gevallen is het enkel toegestaan om als meerderjarige mee te spelen.

Website Kansspelautoriteit
Screenshot van de website van de Kansspelautoriteit

De bevoegdheden van de Kansspelautoriteit

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen beschikt de Kansspelautoriteit over een aantal bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. Deze zijn als volgt:

 • Bestuurlijke boete: De Kansspelautoriteit is bevoegd om een boete op te leggen aan kansspelaanbieders die de wet- en regelgeving overtreden. De boete mag zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie opgelegd worden. De maximale boete is €830.000 of 10 procent (als dit hoger is) van de jaaromzet van de kansspelaanbieder.
 • Last onder bestuursdwang: De raad van bestuur kan maatregelen nemen als zij een kansspelaanbieder betrapt op het maken van een overtreding. Bij een overtreding kunnen zij een last onder bestuursdwang opleggen aan de overtreder.
 • Dwangsom: Er kan een dwangsom opgelegd worden waarbij de raad van bestuur aangeeft binnen welk termijn een einde gemaakt moet worden aan de overtreding. Als de overtreder zich hier niet aan houdt, dan moet de opgelegde dwangsom betaald worden.
 • Openbaar Ministerie: Als het bestuurlijk handhaven niet heeft geholpen, kan in het uiterste geval een beroep worden gedaan op het Openbaar Ministerie. De Kansspelautoriteit doet dit wanneer er sprake is van herhaaldelijke overtredingen van de wet Kansspelen op afstand. Pas als het bestuursrecht niet werkt of als het gaat om georganiseerde criminaliteit wordt hier gebruik van gemaakt.

Publieke doelen

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft drie publieke doelen. Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen maakt de Kansspelautoriteit zich hard om ervoor te zorgen dat alle regels in het wetsvoorstel KoA (Kansspelen op Afstand) worden nageleefd. Lees hieronder meer over de hoofddoelen waarop de Ksa zich heeft gericht:

 • Consumentenbescherming: Kansspelaanbieders moeten hun consumenten voldoende en tijdig informeren over de eventuele risico’s die gokken met zich meebrengt. Het is van belang dat zij voorwaarden zoals kosten, prijzen of abonnementsduur duidelijk aangeven. De Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat kansspelaanbieders deze plicht op de correcte manier naleven.
 • Gokverslaving: De Kansspelautoriteit vindt het belangrijk dat de juiste maatregelen worden getroffen om gokverslaving te voorkomen. Het is een voorwaarde dat aanbieders van kansspelen een zorgplicht hebben. In de wet Kansspelen op afstand (19 februari 2019) staat; als consumenten afwijkend speelgedrag vertonen, dienen zij hierop aangesproken en / of doorverwezen te worden voor meer hulp.
 • Illegaliteit & criminaliteit: Een van de doelen van de Kansspelautoriteit is om ervoor te zorgen dat consumenten verzekerd zijn van eerlijk spel. Door illegale kansspelen te bestrijden (online & fysiek) creëren ze een veilige speelomgeving. De Kansspelautoriteit steunt ook diverse gemeenten bij de opsporing en aanpak van illegale kansspelen. Denk hierbij aan gokzuilen waar illegale weddenschappen worden geplaatst.

Samenwerkingen

De Kansspelautoriteit werkt o.a. samen met andere toezichthouders zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en betaaldienstverleners. Met onderstaande organisaties is een verdrag gesloten:

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Openbaar Ministerie
 • Betaaldienstverleners
 • Mediapartijen
 • Belastingdienst
 • Autoriteit Consument en Markt

Op internationaal gebied is de Kansspelautoriteit actief in het International Association of Gaming Regulators (IAGR) en het Europese Gambling Regulatory European Forum (GREF). Met de bovengenoemde partijen deelt zij informatie en wisselt zij kennis uit.

Het onderscheid tussen verschillende kansspelen

De Kansspelautoriteit maakt onderscheid tussen verschillende soorten legale kansspelen. Voor promotionele kansspelen en kleine kansspelen is geen kansspelvergunning nodig, maar moeten er wel regels nageleefd worden. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op kansspelen zoals speelautomaten, casino spellen (Holland Casino), loterijen en weddenschappen.

Bij een promotioneel kansspel kan je denken aan leuke Like & win acties op FB. Deze kansspelen zijn bedoeld om producten of diensten te promoten. Op grond van de Wet op de kansspelen kan er geen vergunning worden verleend voor het organiseren van promotionele kansspelen. Echter, zijn er wel voorwaarden om zich aan te houden. De belangrijkste voorwaarden waar een organisatie of organisator zich aan moet houden zijn:

 • Deelnemers mogen niet gevraagd worden om geld in te leggen.
 • Per organisatie, dienst of product mag er maximaal één keer per jaar een kansspel ter promotie worden aangeboden.
 • Promotionele kansspelen zijn tijdelijk van aard en mogen maximaal 20 trekkingen bevatten. De maximale periode van een promotioneel kansspel is één jaar.
 • Er mogen geen kosten verbonden zitten aan een promotioneel kansspel, afgezien van de gemaakte communicatiekosten van maximaal €0,45.
 • De algemene voorwaarden van een organisatie moeten duidelijk opgesteld en kenbaar worden gemaakt aan de deelnemers.
 • Geldprijzen tot maximaal €100.000.
 • Er is toestemming van een ouder nodig als een minderjarige wilt deelnemen. Op het moment dat een promotionele kansspel zich richt op minderjarigen, moeten prijzen afgestemd worden op deze gevoelige doelgroep.

Verder bestaat er de mogelijkheid dat organisaties een ‘klein promotioneel kansspel’ organiseren. Hierbij mag het prijzenpakket maximaal bestaan uit €4.500. Het verschil tussen een ‘normaal promotioneel kansspel’ is dat er geen algemene voorwaarden worden opgesteld en dat er geen limiet geldt voor het aantal trekkingen die gedaan worden.

In artikel 7c van de Wet op de kansspelen staat dat je voor het organiseren van bingo of een andere vergelijkbare ‘kleine kansspelen’ geen vergunning nodig hebt. Wel zijn er voorwaarden waaraan de organisator zich moet houden. Als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, is er geen enkele mogelijkheid om alsnog een bingospel te organiseren.

Andere voorbeelden van een klein kansspel zijn het vogelpiekspel (een bord met ronde cirkels en de voorloper van darts), en het rad van fortuin, bekend van o.a. televisie (met Hans van der Togt en Leontine Ruiters), het Holland Casino (Money Wheel) of in live casino’s te spelen (Live Dream Catcher). Zie hieronder de voorwaarden voor het mogen organiseren van kleine kansspelen:

 • Er moet 14 dagen van tevoren aangeklopt worden bij de burgemeester van de gemeente waar het kansspel plaats zal vinden.
 • Informatie zoals tijdstip en locatie moeten doorgegeven worden. De gemeente kan ervoor kiezen om het kleine kansspel te verbieden of eisen te stellen.
 • Organisatoren moeten Nederlandse verenigingen of stichtingen zijn die minstens 3 jaar bestaan.
 • De vereniging die het kleine kansspel organiseert dient een duidelijk doel te hebben en het mag niet het organiseren van kansspelen zijn.
 • Prijzen mogen niet hoger dan €400 per serie of set zijn. In totaal mag de waarde van de te winnen bedragen niet de €1.550 overschrijden per georganiseerde bijeenkomst.

Minderjarigen mogen deelnemen aan een klein kansspel, tenzij er door de gemeente iets anders is bepaalt.

In de Wet op de kansspelen staat beschreven dat de Kansspelautoriteit één vergunning per rechtspersoon kan verlenen voor het organiseren van een ‘speelcasino’. Een speelcasino is een gokgelegenheid waar gemeenschappelijke kansspelen worden georganiseerd. Deze worden niet aangedreven door software, maar staan onder leiding van menselijke dealers en croupiers. Casino spellen in het Holland Casino met dealers en croupiers zijn o.a. poker, blackjack, roulette en punto banco. Het organiseren van speelcasino’s werd in 1975 goedgekeurd toen er vergunningen zijn verleend aan het Holland Casino. Het Holland Casino behoort tot de Staat en opbrengsten komen ten goede aan de schatkist, na het aftrekken van uitgekeerde prijzen en kosten die gemaakt zijn.

In 1986 zijn de vergunningen uitgebreid zodat het ook mogelijk werd om speelautomaten aan te bieden. Op dit moment telt Nederland in totaal 14 Holland Casino vestigingen. De Kansspelautoriteit is toezichthouder voor Holland Casino. Zij richten zich voornamelijk op witwaspraktijken en criminaliteit. Sinds 2016 oefent de Kansspelautoriteit toezicht uit waarbij ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Verder dient er meer onderzoek naar cliënten gedaan worden i.v.m. criminaliteit en het witwassen van geld.

De modernisering van Holland Casino is nabij. De overheid heeft besloten om het Holland Casino te privatiseren. Zo stellen zij de casinomarkt gedeeltelijk open voor anderen. Het wetsvoorstel hiervoor ligt op dit moment in de Eerste Kamer. Wanneer het wetsvoorstel er doorheen komt is nog niet helemaal duidelijk. In 2016 en 2017 werden wetsvoorstellen ‘Kansspelen op Afstand’ en ‘Modernisering speelcasinoregime’ aangenomen. Op 19 februari 2019 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Kansspelen en heeft het wetsvoorstel waarbij Holland Casino’s gemoderniseerd worden even op een laag pitje gezet.

Er zijn drie type speelautomaten te vinden in Nederland. Je hebt de kansspelautomaten waarop alleen meerderjarigen mogen spelen, behendigheidsautomaten en kermisautomaten. Om in Nederland een kansspelautomaat op de markt te mogen brengen, zijn er vergunningen nodig. Hiervoor heb je een aanwezigheidsvergunning, modeltoelating en exploitatievergunning nodig. Voor een behendigheidsautomaat is enkel een modeltoelating en een exploitatievergunning nodig. Kermisautomaten mogen op plekken staan die door de gemeenten als kermis worden gezien.

Modeltoelating: Er moet een modeltoelating bij de Kansspelautoriteit aangevraagd worden om een kansspelautomaat of behendigheidsautomaat op de Nederlandse markt te mogen brengen. Hierbij controleert de Kansspelautoriteit of de speelautomaat een de wettelijke eisen voldoet. In de modeltoelating staat waar een speelautomaat aan moet voldoen.

Exploitatievergunning: Behalve een modeltoelating, is er ook een exploitatievergunning nodig. Hierbij onderzoekt de Kansspelautoriteit de integriteit van de aanvrager aan de hand van de wet Bibob. Zo kan er nagegaan worden of de aanvrager een crimineel verleden heeft. Wijzigingen bij vergunninghouders kunnen aanleiding geven om een onderzoek te starten. De exploitant is verplicht om spelers te monitoren en te kunnen aangeven dat zij er voldoende aan hebben gedaan om een gokverslaving te voorkomen.

Aanwezigheidsvergunning: Er is een aanwezigheidsvergunning nodig om een kansspelautomaat ergens neer te mogen zetten. Deze vergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente waar de speelautomaat geëxploiteerd wordt. Wel is er eerst een modeltoelating en exploitatievergunning nodig voordat een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aangevraagd kan worden. De gemeente mag zelf invulling geven aan het deel waar speelautomaten als ‘laagdrempelig’ of ‘hoogdrempelig’ worden gezien.

Type speelautomaten
Bij een kansspelautomaat is de uitkomst van het spel puur gebaseerd op willekeurige uitkomsten. Winsten komen in de vorm van geld of geven het recht tot het gratis spelen voor andere prijzen. Je hebt casino automaten, speelhalautomaten en horeca automaten die tot de kansspelautomaten behoren. Afhankelijk van waar ze opgesteld staan, stelt de wet verschillende eisen aan een kansspelautomaat.

 • Casino automaat: Bij een casino automaat is de toegestane maximale inworp €150 en heeft het een minimale uitkeringspercentage van boven de 80%. Het maximale verlies per uur is onbeperkt en minimale tijd tussen elke draai moet in verhouding gelijk staan aan een inzet van €0,20 per 3 seconden. De maximale uitbetaling van de casino automaten zijn onbeperkt.
 • Speelhalautomaat: Speelhalautomaten hebben een maximale inzet van €0,20 en bieden een minimale uitkeringspercentage van boven de 60%. Het gemiddelde verlies per uur is €40 en tussen elke beurt moet 3 seconden zitten. De maximale uitbetaling van deze speelautomaten is 200 keer je oorspronkelijke inzet.
 • Horeca automaat: Een maximale inzet van €0,20 per beurt is beschikbaar en een minimaal uitkeringspercentage van 60% wordt geboden. Verder moeten er 3,5 seconden tussen elke draaibeurt zitten en is je gemiddelde uurverlies maximaal €40. De maximale uitbetaling van de horeca automaat zijn 200 keer de inzet.

Een behendigheidsautomaat is een spel waarbij spelers invloed hebben op het spelverloop. Het is niet mogelijk om geldprijzen te winnen. De mogelijkheid tot het verlengen van de speelduur is wel mogelijk. Verder heb je nog de kermisautomaat met bijvoorbeeld een grijpkraan om knuffels te winnen. Deze mogen een waarde van maximaal 40 keer de inzet vertegenwoordigen. Wanneer de Kansspelautoriteit twijfelt, moet de aanbieder aantonen dat het daadwerkelijks een kermisautomaat is. In de Wet op de kansspelen wordt er een uitzondering gemaakt voor kermisautomaten en is er geen exploitatievergunning voor nodig.

De Wet op de kansspelen heeft veel beperkingen gesteld aan het aanbieders die in aanmerking komen voor het aanbieden van weddenschappen. Er zijn twee type weddenschappen mogelijk, namelijk sportweddenschappen en paardenraces. Het is niet mogelijk om op uitslagen van bijvoorbeeld de Olympische Spelen of het Eurosongfestival te wedden.

De Kansspelautoriteit mag voor beide vormen van weddenschappen één vergunning verstrekken. Sinds 19 februari 2019 is het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Straks is het mogelijk voor gokbedrijven om sportweddenschappen onder strikte voorwaarden aan te mogen bieden op de Nederlandse markt. Zie hieronder waarvoor de wet twee uitzonderingen heeft gemaakt:

 • Sportweddenschappen: Op dit moment heeft de Kansspelautoriteit een vergunning verleend aan de Toto, dat onderdeel is van de Nederlandse Loterij. Verder gelden er regels zoals een groot deel van de opbrengst plaatsvindt aan sportkoepel NOC*NSF, een Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen. Live wedden mag niet plaatsvinden en er gelden beperkingen voor deelnemers onder de 25 jaar.
 • Paardenraces: Sportech Racing B.V heeft een vergunning van de Kansspelautoriteit voor het organiseren van paardenraces. Zij doen dit onder hun merknaam Runnerz. Het bedrijf heeft het recht om als organisator weddenschappen op paardenrennen en harddraverijen aan te bieden.

In Nederland heb je verschillende loterijen. Er is een kansspelvergunning van de Kansspelautoriteit nodig om een loterij te mogen organiseren. Er zijn uitzonderingen op deze regel als de loterij onder de voorwaarden van een promotioneel kansspel wordt georganiseerd. Het is voor de Kansspelautoriteit mogelijk om een vergunning te verlenen voor meerjarige of éénmalige loterijen. Verder zijn er nog meerjarige loterijen zoals ‘niet-incidentele goede doelenloterijen’ en ‘monopolieloterijen’.

Eenmalige loterij: Een éénmalige loterij kan bij de gemeente aangevraagd worden als prijzen minder dan €4,500 bedragen. De gemeente is bevoegd om eenmalig een vergunning te verlenen. Als het gaat om een hoger bedrag dan zal de Kansspelautoriteit de verlener van de vergunning zijn. Er gelden regels voor eenmalige loterijen zoals:

– Het afdragen van minimaal 50 procent aan het doel van algemeen belang.
– Er mogen maximaal 13 trekkingen worden gehouden tijdens de looptijd van de vergunning. Iedere trekking is het wel mogelijk om meer prijzen te verloten.
– Een vergunning is maximaal 6 maanden geldig. Zowel het verkoop van loten, het maken van eventuele reclame voor de loterij moet binnen deze 6 maanden plaatsvinden.
– Drie maanden na de laatste gehouden trekking moet er een financiële verantwoording ingediend worden bij de vergunningverlenende instantie (gemeente of Kansspelautoriteit).
– De organisatie of organisator dient kansspelbelasting te betalen aan de Belastingdienst. Dit kan ingehouden worden op de prijzen, maar dat is niet in alle gevallen zo.
– De behandeling voor een vergunning aanvraag kan kosten met zich meebrengen. De organisatie is kansspelheffing verschuldigd aan de Kansspelautoriteit in het geval van een opbrengst van meer dan 1 miljoen euro.

Meerjarige loterij: Bij een vergunning van een meerjarige loterij is het voor een organisatie mogelijk om vaker een loterij te organiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen loterijen voor goede doelen en monopolieloterijen. Hoe het werkt en wie er over zulke vergunningen beschikken vind je hieronder.

Monopolieloterijen
Voorbeelden van vergunninghouders van monopolieloterijen zijn de Staatsloterij en Lotto. Zij zijn beiden onderdeel van de Nederlandse Loterij. De Kansspelautoriteit mag volgens de Wet op de kansspelen één vergunning verstrekken voor het organiseren van één staatsloterij, instantloterij of lottospel.

Niet-incidentele goede doelenloterijen
De niet-incidentele goede doelenloterijen hebben geen beperking op het aantal. De Wet op de kansspelen geeft aan dat een vergunning aangevraagd mag worden als de loterij met minimaal 50 procent van de opbrengsten van verkochte loten goede doelen steunt. Minstens 80 procent van deze 50 procent moet naar een goed doel met een Anbi-status (algemeen nut beogende instellingen) gaan. De overige 20% moet naar instanties die de sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, ontwikkelingswerk of gezondheidszorg bevorderen.

Vergunninghouders die een vergunning hebben voor het organiseren van niet-incidentele goede doelenloterijen zijn: Nationale Postcodeloterij, Vriendenloterij, Samenwerkende Non-profit Loterijen (in samenwerkingsverband), BankGiroloterij, Fair Share, Impact Loterij en Lottovate. Deze vergunningen kennen een looptijd van langer dan zes maanden. Elke vergunninghouder dient zich aan alle voorschriften in de modelvergunning te voldoen.

Kansspelheffing

Houders van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen moeten kansspelheffing betalen. De opbrengst hiervan gaat naar de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Legalisering online gokken in Nederland

De oude wet op de Kansspelen was sinds 1964 ongewijzigd gebleven. Toen wist men nog niet hoe populair het online gokken in Nederland zou worden. De Kansspelautoriteit heeft meerdere keren aangegeven dat ze te weinig middelen hebben om op te treden tegen een illegaal online kansspelaanbod. Sinds 19 februari 2019 heeft de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden om consumenten beter te beschermen. Bovendien kunnen zij zo beter de eerlijkheid van spellen garanderen. Verder richten zij zich op kwetsbare groepen zoals minderjarigen om kansspelverslaving tegen te gaan.

Online kansspelen zijn spellen waarbij spelers op afstand mee kunnen doen via een online casino site of applicatie op een mobiel apparaat. Voorbeelden hiervan zijn Toto en Runnerz. Echter, zijn dit de enige twee die op een legale wijze opereren in Nederland. Zij hebben een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit om sportweddenschappen, harddraverijen en paardenraces aan te bieden. Er wordt verwacht dat eind 2020 vergunningen worden verstrekt aan andere buitenlandse aanbieders. Deze zijn op dit moment verplicht om Nederlandse spelers van hun website te wijken. Dit doen zij door middel van ‘geoblocking’, dat ervoor zorgt dat Nederlandse IP-adressen hun websites niet te zien krijgen.

Verwijdering van gok applicaties

Een toezichtactie van de Kansspelautoriteit in 2016, leidde ertoe dat er maar liefst 55 gok applicaties uit de appstore verdwenen. In eerste instantie werden er 49 verwijderd, vervolgens nog 6 zogeheten ‘real money gambling apps’. Naar schatting heeft de Kansspelautoriteit er op deze manier voor gezorgd dat tienduizenden downloads zijn voorkomen in een periode van slechts vier maanden tijd. De gokapps waren bijvoorbeeld erg populair tijdens het EK voetbal, Premier League of Darts, Olympische Spelen en Tour de France. De apps zijn verwijderd omdat er niet voldoende toezicht was op het aanbod en daardoor geen controle is op de eerlijkheid van de kansspelen. Tevens kunnen er minderjarigen deelnemen en veroorzaakt het meer kansspelverslaving.

Criteria waar online kansspelaanbieders zich aan moeten houden

Op het internet kan je een enorm aanbod aan online kansspelen vinden. De Kansspelautoriteit richt zich hierbij op het bestrijden van kansspelaanbieders die zich richten op de Nederlandse markt. De Ksa heeft bepaalde prioriteringscriteria gesteld aan hoe zij bepalen of een aanbieder zich op Nederlandse consumenten heeft gericht, zoals:

 • Websites die gebruikmaken van de Nederlandse taal.
 • Websites die gebruikmaken van de extensie .nl.
 • Aanbieders die reclame maken op tv, radio of via geprinte media.

Dit betekent natuurlijk niet dat een aanbieder die voldoet aan één of meerdere criteria, vrij spel hebben. Op 1 juni 2017 heeft de Kansspelautoriteit een extra stap gezet om hun aanpak te verbeteren. Hierbij richten zij zich op kansspelaanbieders die typisch gebruikmaken van termen of symbolen die Nederlands gerelateerd zijn. Neem bijvoorbeeld molens, klompen of tulpen. Verder mag er niet gebruikgemaakt worden van Nederlandse betaalmiddelen die uitsluitend door Nederlanders gebruikt worden, bijvoorbeeld iDEAL.

Wet Kansspelen op Afstand

De nieuwe wet Kansspelen op Afstand (aangenomen op 19 februari 2019) treedt naar alle waarschijnlijkheid medio 2020 / eind 2020 in werking. De Minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) Sander Dekker is toerekenbaar voor het kansspelbeleid. Het ziet er naar uit dat de Kansspelautoriteit nu eindelijk aan de slag gaat met het opstellen van de vergunningsvoorwaarden. Gokbedrijven staan te popelen om een kansspelvergunning te krijgen en zullen een toetsing ondergaan voordat er een vergunning wordt verstrekt. Elk bedrijf of eigenaar dient zich aan de voorwaarden te houden en wordt zorgvuldig gecontroleerd.

Kansspelen op Afstand
Kansspelen op Afstand
De Kansspelautoriteit staat het niet toe dat buitenlandse aanbieders zich op de Nederlandse markt richten. Doen zij dit wel? Dan kan het zijn dat de Ksa ze beboet of een dwangsom opleggen. Bij een dwangsom moet de kansspelaanbieder binnen een bepaalde tijdsduur een einde hebben gemaakt aan de overtreding. Nog een voorwaarde is dat er betere maatregelen getroffen moeten worden op het gebied van verslavingspreventiebeleid. Zo is deelname aan het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) een van de vereisten. Dit is een grote database met daarin de gegevens van uitgesloten spelers opgeslagen. Op deze manier is het mogelijk om deze spelers voortaan bij andere kansspelaanbieders te weigeren.

Online kansspelen

Op 19 februari is de wijziging van de Wet op de kansspelen aangenomen door de Eerste Kamer. Als gevolg hiervan kunnen gokbedrijven in de toekomst in aanmerking komen voor een Nederlandse kansspelvergunning. De Nederlandse Kansspelautoriteit zal deze verstrekken. Producten die legaal in Nederland aangeboden mogen worden zijn o.a. poker, bingo, casino spellen, speelautomaten en sportweddenschappen. Online kansspelen zijn waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021 legaal bereikbaar vanuit Nederland.

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand bevat strikte maatregelen waar kansspelaanbieders zich aan moeten houden. Zo moeten zij een deel van hun inkomsten afdragen aan sporten en goede doelen. Verder is het belangrijk dat consumenten goed beschermd worden tegen gokverslaving. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van CRUKS, die spelers buiten kan sluiten of waarbij spelers zich vrijwillig buiten kunnen laten sluiten. Verder wordt de grens van het winnen van €454 in de kansspelbelasting verlaagd naar €250. Hoogstwaarschijnlijk is dit voor zowel het online als offline kansspelaanbod.

Een houder van een vergunning mag minderjarigen zich niet laten deelnemen aan de online kansspelen voordat daadwerkelijks is vastgesteld of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Er moet voorkomen worden dat minderjarigen zich voor kunnen doen als meerderjarigen. Hierom worden er striktere eisen gesteld aan identificatie- en verificatieplicht van de consument. Zo zal er een Burgerservicenummer van je identiteitskaart nodig zijn om een account te kunnen registreren. Tevens kan er om een verificatiebetaling via een op de persoon gesteld betaalmiddel worden overlegd.

Het aangenomen wetsvoorstel KoA (Kansspelen op Afstand) is de eerste stap richting het moderniseren van het kansspelbeleid. Tot de tijd dat het online gokken volledig gelegaliseerd en gereguleerd is in Nederland, zijn er enkel buitenlandse partijen die kansspelen op afstand aanbieden. Wij raden je aan om te allen tijde te kiezen voor online kansspelen bij een website die in het bezit is van een Nederlandse kansspelvergunning van de Kansspelautoriteit.

Sanctiebesluiten & boetes

De Kansspelautoriteit heeft sinds haar oprichting regelmatig boetes uitgedeeld aan aanbieders van kansspelen. Op de website van de Ksa staat alles openbaar gemaakt om consumenten zo goed mogelijk te informeren van mogelijke risico’s die de consumenten lopen door bij deze aanbieders te spelen. Er zijn al eerder boetes opgelegd aan kansspelaanbieders. Op 1 maart 2019 heeft de Ksa de boetes voor illegaal online kansspelaanbod verhoogt naar een startboete van €200.000. Dit was voorheen €150.000. Er zijn geactualiseerde boetebeleidsregels die uit gaan van een startboete en vervolgens wordt er gekeken welke specifieke overtredingen gedaan zijn. Op basis van de situatie en / of overtredingen kan de boete verhoogd of verlaagd worden.

In 2018 zijn er alleen al ruim 1,7 miljoen aan boetes opgelegd aan kansspelaanbieders die een overtreding begingen. Dit waren 23 sancties, 12 lasten onder dwangsom en 4 lasten onder bestuursdwang. Nog niet eerder was er zo’n hoog bedrag aan boetes opgelegd door de Kansspelautoriteit. Beboete partijen waren o.a. Mr Green, Bet-at-Home, WHG International, CyberRock en Corona. Van de 7 bestuurlijke boetes, waren er 5 met betrekking tot online kansspelen in Nederland.

Een kleine greep uit het aantal boetes die door de Kansspelautoriteit aan online aanbieders zijn uitgedeeld:

 • Op 28 januari krijgt Come On casino een boete van €180.000 wegens het hebben van een Nederlandstalige website en klantenservice.
 • Op 14 december 2018 kreeg dit WHG (William Hill) een boete van €300.000 omdat zij bereikbaar waren vanuit Nederland. Verder stond in het drop down navigatiemenu ‘the Netherlands’ weergegeven en was de klantenservice beschikbaar. Bovendien kon er ook betaald worden met het bekende Nederlandse iDEAL.
 • Op 2 november 2018 kreeg het bedrijf CyberRock Entertainment N.V. een boete van €350.000 voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland via meerdere websites. Tevens kon je na het inloggen op een geregistreerd account de website van de Engelse taal naar het Nederlands zetten.
 • Op 25 februari 2019 beboet de Kansspelautoriteit 2 bedrijven die achter illegale gokwebsites zitten. Er is een boete van €400.000 opgelegd. Het gaat om gokbedrijven 1X Corp N.V. op Curaçao en Exinvest Limited op Cyprus. Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende een bepaalde periode de websites bereikbaar waren vanuit Nederland.
 • Op 1 april 2019 geeft de Kansspelautoriteit een boete van €310.000 aan het Maltese bedrijf Casumo Services Limited. René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa geeft aan dat het aanbieden van kansspelen in Nederland zonder vergunning verboden is. De boete aan Casumo is opgelegd vanwege het aanbieden van betaalmiddel iDEAL. Op alle pagina’s van de website kon er met iDEAL betaalt worden, zo’n achthonderd in totaal.

Geschiedenis van Kansspelautoriteit

Voorheen hield ‘college van toezicht op de kansspelen’ toezicht op kansspelen die in Nederland worden aangeboden. Op 1 januari 1996 werd het college opgericht en op 1 april 2012 is het vervangen door de Ksa, oftewel Kansspelautoriteit. Er werd toezicht gehouden op de naleving van de Wet op de kansspelen, tegenwoordig Wet Kansspelen op afstand genoemd. Vergunninghouders zoals Bankgiro Loterij, Sponsor Loterij, Nederlandse Staatsloterij, Postcode Loterij, Lotto en Holland Casino werden tot die tijd altijd goed onder de loep gehouden door het college toezicht op de kansspelen. Het college was een zelfstandig bestuursorgaan en het college de minister adviseerde over het wijzigen, intrekken of verlenen van kansspelvergunningen voor kansspelen.

Conclusie

De Kansspelautoriteit zal met de nieuwe wet Kansspelen op Afstand spelers beter kunnen beschermen. De preventie voor verslaving is een goede manier om meer gokverslaving te voorkomen. Vooral onder de minderjarigen en kwetsbare doelgroepen is het belangrijk dat er voldoende toezicht wordt gehouden. Bestecasinobonussen.nl is van mening dat de Kansspelautoriteit voor een betere en veilige gokervaring zal zorgen. Wees hierdoor altijd verzekerd van eerlijk spel en voor klachten kan je ook terecht bij de Ksa. Tot de tijd dat de eerste kansspelvergunning worden uitgedeeld raden wij je aan om ook eens andere handige spelgidsen en / of artikelen op onze website door te nemen.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Als eerste weten over een nieuwe casino bonus? Wij houden je op de hoogte! 2278 Mensen gingen u voor!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring(Vereist)
Privacy verklaring(Vereist)